แพนการบรรจุภัณฑ์
แบ่งปันใน:
ภาชนะบรรจุกลวงแบบภาพเส้นระดับ
ภาชนะบรรจุมีเส้นระดับ

ตัวอย่างภาชนะบรรจุกลวงแบบภาพเส้นระดับ


คำอธิบาย
    บริษัทเมกะสนองแผ่นการแก้เส้นระดับ เมื่อเที่ยงกับการอัดเป่าเครื่องปั้นกลวงเดิม เครื่องทำเส้นระดับมีระบบรีดและหัวพิมพ์ที่ออกแบบพิเศษ โดยผ่านเส้นทางการไหลในหัวพิมพ์ ผสมวัสตุสองชนิตที่แตกต่างกันในวัสดุ preform ภาชนะบรรจุเป่าขึ้นรูปโดยวิธีนี้มีเส้นระดับหนึ่งอยู่ภายนอก อย่างนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เห็นเส้นระดับของเหลวในภาชนะ โดยปกติผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้บรรจุน้ำมันหล่อลื่น
ขอบเขตการใช้
นำมันหล่อลื่น สารเคมี
ลักษณะเด่น
ช่วยให้ผู้ใช้เห็นเส้นระดับของเหลวในภาชนะ
หมายเหตุ
ภาชนะบรรจุกลวงแบบภาพเส้นระดับผลิตโดยระบบการอัดมัลดิสสกรู

สิขสิทธ์2010 © บริษัทเมกะ แมชชินนารี จำกัด